Ontslag Langenberg

Uw werkgever in Langenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langenberg. Uw werkgever in Langenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langenberg of met bevallingsverlof bent in Langenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langenberg
 • Als u in Langenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Langenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langenberg. Uitzonderingen in Langenberg;
 • Als uw werkgever in Langenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langenberg niet geschikt voor uw werk in Langenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Langenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Langenberg u eveneens wel ontslaan.