Ontslag Langelo

Uw werkgever in Langelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langelo. Uw werkgever in Langelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langelo of met bevallingsverlof bent in Langelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langelo
 • Als u in Langelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Langelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langelo. Uitzonderingen in Langelo;
 • Als uw werkgever in Langelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langelo niet geschikt voor uw werk in Langelo of
 • u functioneert niet voldoende in Langelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langelo verblijft, dan mag uw werkgever in Langelo u eveneens wel ontslaan.