Ontslag Langelille /de langelille

Uw werkgever in Langelille /de langelille mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langelille /de langelille zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langelille /de langelille

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langelille /de langelille. Uw werkgever in Langelille /de langelille mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langelille /de langelille arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langelille /de langelille niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langelille /de langelille te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langelille /de langelille u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langelille /de langelille of met bevallingsverlof bent in Langelille /de langelille.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langelille /de langelille kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langelille /de langelille die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langelille /de langelille
 • Als u in Langelille /de langelille lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langelille /de langelille wilt opnemen;
 • Omdat u in Langelille /de langelille lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langelille /de langelille lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langelille /de langelille wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langelille /de langelille op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langelille /de langelille

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langelille /de langelille. Uitzonderingen in Langelille /de langelille;
 • Als uw werkgever in Langelille /de langelille bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langelille /de langelille aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langelille /de langelille gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langelille /de langelille niet geschikt voor uw werk in Langelille /de langelille of
 • u functioneert niet voldoende in Langelille /de langelille.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langelille /de langelille

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langelille /de langelille niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langelille /de langelille of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langelille /de langelille verblijft, dan mag uw werkgever in Langelille /de langelille u eveneens wel ontslaan.