Ontslag Langedijke(n) /langedike (?)

Uw werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langedijke(n) /langedike (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langedijke(n) /langedike (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langedijke(n) /langedike (?). Uw werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langedijke(n) /langedike (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langedijke(n) /langedike (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langedijke(n) /langedike (?) of met bevallingsverlof bent in Langedijke(n) /langedike (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langedijke(n) /langedike (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langedijke(n) /langedike (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langedijke(n) /langedike (?)
 • Als u in Langedijke(n) /langedike (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langedijke(n) /langedike (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Langedijke(n) /langedike (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langedijke(n) /langedike (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langedijke(n) /langedike (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langedijke(n) /langedike (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langedijke(n) /langedike (?). Uitzonderingen in Langedijke(n) /langedike (?);
 • Als uw werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langedijke(n) /langedike (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) niet geschikt voor uw werk in Langedijke(n) /langedike (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Langedijke(n) /langedike (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langedijke(n) /langedike (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langedijke(n) /langedike (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langedijke(n) /langedike (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Langedijke(n) /langedike (?) u eveneens wel ontslaan.