Ontslag Lange heide

Uw werkgever in Lange heide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lange heide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lange heide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lange heide. Uw werkgever in Lange heide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lange heide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lange heide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lange heide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lange heide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lange heide of met bevallingsverlof bent in Lange heide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lange heide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lange heide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lange heide
 • Als u in Lange heide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lange heide wilt opnemen;
 • Omdat u in Lange heide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lange heide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lange heide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lange heide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lange heide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lange heide. Uitzonderingen in Lange heide;
 • Als uw werkgever in Lange heide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lange heide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lange heide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lange heide niet geschikt voor uw werk in Lange heide of
 • u functioneert niet voldoende in Lange heide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lange heide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lange heide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lange heide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lange heide verblijft, dan mag uw werkgever in Lange heide u eveneens wel ontslaan.