Ontslag Langbroek

Uw werkgever in Langbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Langbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Langbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Langbroek. Uw werkgever in Langbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Langbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Langbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Langbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Langbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Langbroek of met bevallingsverlof bent in Langbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Langbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Langbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Langbroek
 • Als u in Langbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Langbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Langbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Langbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Langbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Langbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Langbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Langbroek. Uitzonderingen in Langbroek;
 • Als uw werkgever in Langbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Langbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Langbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Langbroek niet geschikt voor uw werk in Langbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Langbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Langbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Langbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Langbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Langbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Langbroek u eveneens wel ontslaan.