Ontslag Lang hout

Uw werkgever in Lang hout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lang hout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lang hout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lang hout. Uw werkgever in Lang hout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lang hout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lang hout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lang hout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lang hout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lang hout of met bevallingsverlof bent in Lang hout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lang hout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lang hout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lang hout
 • Als u in Lang hout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lang hout wilt opnemen;
 • Omdat u in Lang hout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lang hout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lang hout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lang hout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lang hout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lang hout. Uitzonderingen in Lang hout;
 • Als uw werkgever in Lang hout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lang hout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lang hout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lang hout niet geschikt voor uw werk in Lang hout of
 • u functioneert niet voldoende in Lang hout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lang hout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lang hout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lang hout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lang hout verblijft, dan mag uw werkgever in Lang hout u eveneens wel ontslaan.