Ontslag Landsrade

Uw werkgever in Landsrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Landsrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Landsrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Landsrade. Uw werkgever in Landsrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Landsrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Landsrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Landsrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Landsrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Landsrade of met bevallingsverlof bent in Landsrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Landsrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Landsrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Landsrade
 • Als u in Landsrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Landsrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Landsrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Landsrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Landsrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Landsrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Landsrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Landsrade. Uitzonderingen in Landsrade;
 • Als uw werkgever in Landsrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Landsrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Landsrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Landsrade niet geschikt voor uw werk in Landsrade of
 • u functioneert niet voldoende in Landsrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Landsrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Landsrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Landsrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Landsrade verblijft, dan mag uw werkgever in Landsrade u eveneens wel ontslaan.