Ontslag Landsmeer

Uw werkgever in Landsmeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Landsmeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Landsmeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Landsmeer. Uw werkgever in Landsmeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Landsmeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Landsmeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Landsmeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Landsmeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Landsmeer of met bevallingsverlof bent in Landsmeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Landsmeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Landsmeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Landsmeer
 • Als u in Landsmeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Landsmeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Landsmeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Landsmeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Landsmeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Landsmeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Landsmeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Landsmeer. Uitzonderingen in Landsmeer;
 • Als uw werkgever in Landsmeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Landsmeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Landsmeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Landsmeer niet geschikt voor uw werk in Landsmeer of
 • u functioneert niet voldoende in Landsmeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Landsmeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Landsmeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Landsmeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Landsmeer verblijft, dan mag uw werkgever in Landsmeer u eveneens wel ontslaan.