Ontslag Landorp

Uw werkgever in Landorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Landorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Landorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Landorp. Uw werkgever in Landorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Landorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Landorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Landorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Landorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Landorp of met bevallingsverlof bent in Landorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Landorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Landorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Landorp
 • Als u in Landorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Landorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Landorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Landorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Landorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Landorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Landorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Landorp. Uitzonderingen in Landorp;
 • Als uw werkgever in Landorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Landorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Landorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Landorp niet geschikt voor uw werk in Landorp of
 • u functioneert niet voldoende in Landorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Landorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Landorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Landorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Landorp verblijft, dan mag uw werkgever in Landorp u eveneens wel ontslaan.