Ontslag Landhorst

Uw werkgever in Landhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Landhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Landhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Landhorst. Uw werkgever in Landhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Landhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Landhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Landhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Landhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Landhorst of met bevallingsverlof bent in Landhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Landhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Landhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Landhorst
 • Als u in Landhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Landhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Landhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Landhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Landhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Landhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Landhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Landhorst. Uitzonderingen in Landhorst;
 • Als uw werkgever in Landhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Landhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Landhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Landhorst niet geschikt voor uw werk in Landhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Landhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Landhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Landhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Landhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Landhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Landhorst u eveneens wel ontslaan.