Ontslag Landerum /janderum ofljanderum (?)

Uw werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Landerum /janderum ofljanderum (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Landerum /janderum ofljanderum (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Landerum /janderum ofljanderum (?). Uw werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Landerum /janderum ofljanderum (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Landerum /janderum ofljanderum (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Landerum /janderum ofljanderum (?) of met bevallingsverlof bent in Landerum /janderum ofljanderum (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Landerum /janderum ofljanderum (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Landerum /janderum ofljanderum (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Landerum /janderum ofljanderum (?)
 • Als u in Landerum /janderum ofljanderum (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Landerum /janderum ofljanderum (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Landerum /janderum ofljanderum (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Landerum /janderum ofljanderum (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Landerum /janderum ofljanderum (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Landerum /janderum ofljanderum (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Landerum /janderum ofljanderum (?). Uitzonderingen in Landerum /janderum ofljanderum (?);
 • Als uw werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Landerum /janderum ofljanderum (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) niet geschikt voor uw werk in Landerum /janderum ofljanderum (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Landerum /janderum ofljanderum (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Landerum /janderum ofljanderum (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Landerum /janderum ofljanderum (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Landerum /janderum ofljanderum (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Landerum /janderum ofljanderum (?) u eveneens wel ontslaan.