Ontslag Land van kleef

Uw werkgever in Land van kleef mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Land van kleef zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Land van kleef

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Land van kleef. Uw werkgever in Land van kleef mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Land van kleef arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Land van kleef niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Land van kleef te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Land van kleef u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Land van kleef of met bevallingsverlof bent in Land van kleef.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Land van kleef kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Land van kleef die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Land van kleef
 • Als u in Land van kleef lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Land van kleef wilt opnemen;
 • Omdat u in Land van kleef lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Land van kleef lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Land van kleef wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Land van kleef op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Land van kleef

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Land van kleef. Uitzonderingen in Land van kleef;
 • Als uw werkgever in Land van kleef bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Land van kleef aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Land van kleef gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Land van kleef niet geschikt voor uw werk in Land van kleef of
 • u functioneert niet voldoende in Land van kleef.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Land van kleef

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Land van kleef niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Land van kleef of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Land van kleef verblijft, dan mag uw werkgever in Land van kleef u eveneens wel ontslaan.