Ontslag Lamswaarde

Uw werkgever in Lamswaarde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lamswaarde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lamswaarde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lamswaarde. Uw werkgever in Lamswaarde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lamswaarde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lamswaarde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lamswaarde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lamswaarde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lamswaarde of met bevallingsverlof bent in Lamswaarde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lamswaarde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lamswaarde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lamswaarde
 • Als u in Lamswaarde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lamswaarde wilt opnemen;
 • Omdat u in Lamswaarde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lamswaarde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lamswaarde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lamswaarde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lamswaarde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lamswaarde. Uitzonderingen in Lamswaarde;
 • Als uw werkgever in Lamswaarde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lamswaarde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lamswaarde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lamswaarde niet geschikt voor uw werk in Lamswaarde of
 • u functioneert niet voldoende in Lamswaarde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lamswaarde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lamswaarde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lamswaarde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lamswaarde verblijft, dan mag uw werkgever in Lamswaarde u eveneens wel ontslaan.