Ontslag Lamperen

Uw werkgever in Lamperen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lamperen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lamperen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lamperen. Uw werkgever in Lamperen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lamperen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lamperen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lamperen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lamperen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lamperen of met bevallingsverlof bent in Lamperen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lamperen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lamperen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lamperen
 • Als u in Lamperen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lamperen wilt opnemen;
 • Omdat u in Lamperen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lamperen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lamperen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lamperen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lamperen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lamperen. Uitzonderingen in Lamperen;
 • Als uw werkgever in Lamperen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lamperen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lamperen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lamperen niet geschikt voor uw werk in Lamperen of
 • u functioneert niet voldoende in Lamperen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lamperen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lamperen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lamperen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lamperen verblijft, dan mag uw werkgever in Lamperen u eveneens wel ontslaan.