Ontslag Lammerweg

Uw werkgever in Lammerweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lammerweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lammerweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lammerweg. Uw werkgever in Lammerweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lammerweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lammerweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lammerweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lammerweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lammerweg of met bevallingsverlof bent in Lammerweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lammerweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lammerweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lammerweg
 • Als u in Lammerweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lammerweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Lammerweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lammerweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lammerweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lammerweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lammerweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lammerweg. Uitzonderingen in Lammerweg;
 • Als uw werkgever in Lammerweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lammerweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lammerweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lammerweg niet geschikt voor uw werk in Lammerweg of
 • u functioneert niet voldoende in Lammerweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lammerweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lammerweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lammerweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lammerweg verblijft, dan mag uw werkgever in Lammerweg u eveneens wel ontslaan.