Ontslag Lammerburen

Uw werkgever in Lammerburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lammerburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lammerburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lammerburen. Uw werkgever in Lammerburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lammerburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lammerburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lammerburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lammerburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lammerburen of met bevallingsverlof bent in Lammerburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lammerburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lammerburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lammerburen
 • Als u in Lammerburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lammerburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Lammerburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lammerburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lammerburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lammerburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lammerburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lammerburen. Uitzonderingen in Lammerburen;
 • Als uw werkgever in Lammerburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lammerburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lammerburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lammerburen niet geschikt voor uw werk in Lammerburen of
 • u functioneert niet voldoende in Lammerburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lammerburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lammerburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lammerburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lammerburen verblijft, dan mag uw werkgever in Lammerburen u eveneens wel ontslaan.