Ontslag Lambertschaag

Uw werkgever in Lambertschaag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lambertschaag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lambertschaag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lambertschaag. Uw werkgever in Lambertschaag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lambertschaag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lambertschaag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lambertschaag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lambertschaag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lambertschaag of met bevallingsverlof bent in Lambertschaag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lambertschaag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lambertschaag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lambertschaag
 • Als u in Lambertschaag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lambertschaag wilt opnemen;
 • Omdat u in Lambertschaag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lambertschaag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lambertschaag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lambertschaag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lambertschaag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lambertschaag. Uitzonderingen in Lambertschaag;
 • Als uw werkgever in Lambertschaag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lambertschaag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lambertschaag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lambertschaag niet geschikt voor uw werk in Lambertschaag of
 • u functioneert niet voldoende in Lambertschaag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lambertschaag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lambertschaag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lambertschaag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lambertschaag verblijft, dan mag uw werkgever in Lambertschaag u eveneens wel ontslaan.