Ontslag Lalleweer

Uw werkgever in Lalleweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lalleweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lalleweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lalleweer. Uw werkgever in Lalleweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lalleweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lalleweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lalleweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lalleweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lalleweer of met bevallingsverlof bent in Lalleweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lalleweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lalleweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lalleweer
 • Als u in Lalleweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lalleweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Lalleweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lalleweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lalleweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lalleweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lalleweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lalleweer. Uitzonderingen in Lalleweer;
 • Als uw werkgever in Lalleweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lalleweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lalleweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lalleweer niet geschikt voor uw werk in Lalleweer of
 • u functioneert niet voldoende in Lalleweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lalleweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lalleweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lalleweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lalleweer verblijft, dan mag uw werkgever in Lalleweer u eveneens wel ontslaan.