Ontslag Lakerveld

Uw werkgever in Lakerveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lakerveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lakerveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lakerveld. Uw werkgever in Lakerveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lakerveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lakerveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lakerveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lakerveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lakerveld of met bevallingsverlof bent in Lakerveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lakerveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lakerveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lakerveld
 • Als u in Lakerveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lakerveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Lakerveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lakerveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lakerveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lakerveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lakerveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lakerveld. Uitzonderingen in Lakerveld;
 • Als uw werkgever in Lakerveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lakerveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lakerveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lakerveld niet geschikt voor uw werk in Lakerveld of
 • u functioneert niet voldoende in Lakerveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lakerveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lakerveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lakerveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lakerveld verblijft, dan mag uw werkgever in Lakerveld u eveneens wel ontslaan.