Ontslag Lakei

Uw werkgever in Lakei mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lakei zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lakei

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lakei. Uw werkgever in Lakei mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lakei arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lakei niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lakei te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lakei u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lakei of met bevallingsverlof bent in Lakei.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lakei kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lakei die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lakei
 • Als u in Lakei lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lakei wilt opnemen;
 • Omdat u in Lakei lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lakei lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lakei wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lakei op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lakei

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lakei. Uitzonderingen in Lakei;
 • Als uw werkgever in Lakei bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lakei aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lakei gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lakei niet geschikt voor uw werk in Lakei of
 • u functioneert niet voldoende in Lakei.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lakei

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lakei niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lakei of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lakei verblijft, dan mag uw werkgever in Lakei u eveneens wel ontslaan.