Ontslag Lageweg /lage weg (?)

Uw werkgever in Lageweg /lage weg (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lageweg /lage weg (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lageweg /lage weg (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lageweg /lage weg (?). Uw werkgever in Lageweg /lage weg (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lageweg /lage weg (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lageweg /lage weg (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lageweg /lage weg (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lageweg /lage weg (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lageweg /lage weg (?) of met bevallingsverlof bent in Lageweg /lage weg (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lageweg /lage weg (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lageweg /lage weg (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lageweg /lage weg (?)
 • Als u in Lageweg /lage weg (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lageweg /lage weg (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Lageweg /lage weg (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lageweg /lage weg (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lageweg /lage weg (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lageweg /lage weg (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lageweg /lage weg (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lageweg /lage weg (?). Uitzonderingen in Lageweg /lage weg (?);
 • Als uw werkgever in Lageweg /lage weg (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lageweg /lage weg (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lageweg /lage weg (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lageweg /lage weg (?) niet geschikt voor uw werk in Lageweg /lage weg (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Lageweg /lage weg (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lageweg /lage weg (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lageweg /lage weg (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lageweg /lage weg (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lageweg /lage weg (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Lageweg /lage weg (?) u eveneens wel ontslaan.