Ontslag Lagenheuvel

Uw werkgever in Lagenheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lagenheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lagenheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lagenheuvel. Uw werkgever in Lagenheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lagenheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lagenheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lagenheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lagenheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lagenheuvel of met bevallingsverlof bent in Lagenheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lagenheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lagenheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lagenheuvel
 • Als u in Lagenheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lagenheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Lagenheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lagenheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lagenheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lagenheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lagenheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lagenheuvel. Uitzonderingen in Lagenheuvel;
 • Als uw werkgever in Lagenheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lagenheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lagenheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lagenheuvel niet geschikt voor uw werk in Lagenheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Lagenheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lagenheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lagenheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lagenheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lagenheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Lagenheuvel u eveneens wel ontslaan.