Ontslag Lageland gn

Uw werkgever in Lageland gn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lageland gn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lageland gn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lageland gn. Uw werkgever in Lageland gn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lageland gn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lageland gn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lageland gn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lageland gn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lageland gn of met bevallingsverlof bent in Lageland gn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lageland gn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lageland gn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lageland gn
 • Als u in Lageland gn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lageland gn wilt opnemen;
 • Omdat u in Lageland gn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lageland gn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lageland gn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lageland gn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lageland gn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lageland gn. Uitzonderingen in Lageland gn;
 • Als uw werkgever in Lageland gn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lageland gn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lageland gn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lageland gn niet geschikt voor uw werk in Lageland gn of
 • u functioneert niet voldoende in Lageland gn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lageland gn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lageland gn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lageland gn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lageland gn verblijft, dan mag uw werkgever in Lageland gn u eveneens wel ontslaan.