Ontslag Lagekant

Uw werkgever in Lagekant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lagekant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lagekant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lagekant. Uw werkgever in Lagekant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lagekant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lagekant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lagekant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lagekant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lagekant of met bevallingsverlof bent in Lagekant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lagekant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lagekant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lagekant
 • Als u in Lagekant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lagekant wilt opnemen;
 • Omdat u in Lagekant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lagekant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lagekant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lagekant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lagekant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lagekant. Uitzonderingen in Lagekant;
 • Als uw werkgever in Lagekant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lagekant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lagekant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lagekant niet geschikt voor uw werk in Lagekant of
 • u functioneert niet voldoende in Lagekant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lagekant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lagekant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lagekant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lagekant verblijft, dan mag uw werkgever in Lagekant u eveneens wel ontslaan.