Ontslag Lagebroek

Uw werkgever in Lagebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lagebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lagebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lagebroek. Uw werkgever in Lagebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lagebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lagebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lagebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lagebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lagebroek of met bevallingsverlof bent in Lagebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lagebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lagebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lagebroek
 • Als u in Lagebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lagebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Lagebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lagebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lagebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lagebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lagebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lagebroek. Uitzonderingen in Lagebroek;
 • Als uw werkgever in Lagebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lagebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lagebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lagebroek niet geschikt voor uw werk in Lagebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Lagebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lagebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lagebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lagebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lagebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Lagebroek u eveneens wel ontslaan.