Ontslag Lagebiezen

Uw werkgever in Lagebiezen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lagebiezen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lagebiezen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lagebiezen. Uw werkgever in Lagebiezen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lagebiezen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lagebiezen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lagebiezen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lagebiezen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lagebiezen of met bevallingsverlof bent in Lagebiezen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lagebiezen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lagebiezen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lagebiezen
 • Als u in Lagebiezen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lagebiezen wilt opnemen;
 • Omdat u in Lagebiezen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lagebiezen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lagebiezen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lagebiezen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lagebiezen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lagebiezen. Uitzonderingen in Lagebiezen;
 • Als uw werkgever in Lagebiezen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lagebiezen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lagebiezen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lagebiezen niet geschikt voor uw werk in Lagebiezen of
 • u functioneert niet voldoende in Lagebiezen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lagebiezen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lagebiezen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lagebiezen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lagebiezen verblijft, dan mag uw werkgever in Lagebiezen u eveneens wel ontslaan.