Ontslag Lage zwaluwe

Uw werkgever in Lage zwaluwe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lage zwaluwe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lage zwaluwe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lage zwaluwe. Uw werkgever in Lage zwaluwe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lage zwaluwe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lage zwaluwe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lage zwaluwe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lage zwaluwe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lage zwaluwe of met bevallingsverlof bent in Lage zwaluwe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lage zwaluwe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lage zwaluwe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lage zwaluwe
 • Als u in Lage zwaluwe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lage zwaluwe wilt opnemen;
 • Omdat u in Lage zwaluwe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lage zwaluwe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lage zwaluwe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lage zwaluwe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lage zwaluwe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lage zwaluwe. Uitzonderingen in Lage zwaluwe;
 • Als uw werkgever in Lage zwaluwe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lage zwaluwe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lage zwaluwe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lage zwaluwe niet geschikt voor uw werk in Lage zwaluwe of
 • u functioneert niet voldoende in Lage zwaluwe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lage zwaluwe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lage zwaluwe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lage zwaluwe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lage zwaluwe verblijft, dan mag uw werkgever in Lage zwaluwe u eveneens wel ontslaan.