Ontslag Lage vuursche

Uw werkgever in Lage vuursche mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lage vuursche zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lage vuursche

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lage vuursche. Uw werkgever in Lage vuursche mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lage vuursche arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lage vuursche niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lage vuursche te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lage vuursche u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lage vuursche of met bevallingsverlof bent in Lage vuursche.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lage vuursche kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lage vuursche die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lage vuursche
 • Als u in Lage vuursche lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lage vuursche wilt opnemen;
 • Omdat u in Lage vuursche lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lage vuursche lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lage vuursche wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lage vuursche op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lage vuursche

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lage vuursche. Uitzonderingen in Lage vuursche;
 • Als uw werkgever in Lage vuursche bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lage vuursche aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lage vuursche gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lage vuursche niet geschikt voor uw werk in Lage vuursche of
 • u functioneert niet voldoende in Lage vuursche.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lage vuursche

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lage vuursche niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lage vuursche of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lage vuursche verblijft, dan mag uw werkgever in Lage vuursche u eveneens wel ontslaan.