Ontslag Lage mierde

Uw werkgever in Lage mierde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lage mierde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lage mierde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lage mierde. Uw werkgever in Lage mierde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lage mierde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lage mierde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lage mierde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lage mierde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lage mierde of met bevallingsverlof bent in Lage mierde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lage mierde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lage mierde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lage mierde
 • Als u in Lage mierde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lage mierde wilt opnemen;
 • Omdat u in Lage mierde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lage mierde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lage mierde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lage mierde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lage mierde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lage mierde. Uitzonderingen in Lage mierde;
 • Als uw werkgever in Lage mierde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lage mierde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lage mierde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lage mierde niet geschikt voor uw werk in Lage mierde of
 • u functioneert niet voldoende in Lage mierde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lage mierde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lage mierde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lage mierde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lage mierde verblijft, dan mag uw werkgever in Lage mierde u eveneens wel ontslaan.