Ontslag Lage bijssel

Uw werkgever in Lage bijssel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lage bijssel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lage bijssel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lage bijssel. Uw werkgever in Lage bijssel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lage bijssel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lage bijssel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lage bijssel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lage bijssel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lage bijssel of met bevallingsverlof bent in Lage bijssel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lage bijssel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lage bijssel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lage bijssel
 • Als u in Lage bijssel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lage bijssel wilt opnemen;
 • Omdat u in Lage bijssel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lage bijssel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lage bijssel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lage bijssel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lage bijssel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lage bijssel. Uitzonderingen in Lage bijssel;
 • Als uw werkgever in Lage bijssel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lage bijssel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lage bijssel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lage bijssel niet geschikt voor uw werk in Lage bijssel of
 • u functioneert niet voldoende in Lage bijssel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lage bijssel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lage bijssel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lage bijssel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lage bijssel verblijft, dan mag uw werkgever in Lage bijssel u eveneens wel ontslaan.