Ontslag Lage berkt

Uw werkgever in Lage berkt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lage berkt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lage berkt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lage berkt. Uw werkgever in Lage berkt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lage berkt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lage berkt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lage berkt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lage berkt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lage berkt of met bevallingsverlof bent in Lage berkt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lage berkt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lage berkt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lage berkt
 • Als u in Lage berkt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lage berkt wilt opnemen;
 • Omdat u in Lage berkt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lage berkt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lage berkt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lage berkt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lage berkt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lage berkt. Uitzonderingen in Lage berkt;
 • Als uw werkgever in Lage berkt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lage berkt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lage berkt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lage berkt niet geschikt voor uw werk in Lage berkt of
 • u functioneert niet voldoende in Lage berkt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lage berkt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lage berkt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lage berkt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lage berkt verblijft, dan mag uw werkgever in Lage berkt u eveneens wel ontslaan.