Ontslag Lage aard

Uw werkgever in Lage aard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lage aard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lage aard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lage aard. Uw werkgever in Lage aard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lage aard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lage aard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lage aard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lage aard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lage aard of met bevallingsverlof bent in Lage aard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lage aard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lage aard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lage aard
 • Als u in Lage aard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lage aard wilt opnemen;
 • Omdat u in Lage aard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lage aard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lage aard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lage aard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lage aard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lage aard. Uitzonderingen in Lage aard;
 • Als uw werkgever in Lage aard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lage aard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lage aard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lage aard niet geschikt voor uw werk in Lage aard of
 • u functioneert niet voldoende in Lage aard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lage aard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lage aard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lage aard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lage aard verblijft, dan mag uw werkgever in Lage aard u eveneens wel ontslaan.