Ontslag Laaxum /laaksum

Uw werkgever in Laaxum /laaksum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laaxum /laaksum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laaxum /laaksum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laaxum /laaksum. Uw werkgever in Laaxum /laaksum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laaxum /laaksum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laaxum /laaksum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laaxum /laaksum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laaxum /laaksum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laaxum /laaksum of met bevallingsverlof bent in Laaxum /laaksum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laaxum /laaksum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laaxum /laaksum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laaxum /laaksum
 • Als u in Laaxum /laaksum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laaxum /laaksum wilt opnemen;
 • Omdat u in Laaxum /laaksum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laaxum /laaksum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laaxum /laaksum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laaxum /laaksum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laaxum /laaksum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laaxum /laaksum. Uitzonderingen in Laaxum /laaksum;
 • Als uw werkgever in Laaxum /laaksum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laaxum /laaksum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laaxum /laaksum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laaxum /laaksum niet geschikt voor uw werk in Laaxum /laaksum of
 • u functioneert niet voldoende in Laaxum /laaksum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laaxum /laaksum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laaxum /laaksum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laaxum /laaksum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laaxum /laaksum verblijft, dan mag uw werkgever in Laaxum /laaksum u eveneens wel ontslaan.