Ontslag Laareind

Uw werkgever in Laareind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laareind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laareind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laareind. Uw werkgever in Laareind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laareind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laareind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laareind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laareind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laareind of met bevallingsverlof bent in Laareind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laareind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laareind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laareind
 • Als u in Laareind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laareind wilt opnemen;
 • Omdat u in Laareind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laareind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laareind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laareind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laareind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laareind. Uitzonderingen in Laareind;
 • Als uw werkgever in Laareind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laareind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laareind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laareind niet geschikt voor uw werk in Laareind of
 • u functioneert niet voldoende in Laareind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laareind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laareind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laareind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laareind verblijft, dan mag uw werkgever in Laareind u eveneens wel ontslaan.