Ontslag Laarbroek

Uw werkgever in Laarbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laarbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laarbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laarbroek. Uw werkgever in Laarbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laarbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laarbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laarbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laarbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laarbroek of met bevallingsverlof bent in Laarbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laarbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laarbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laarbroek
 • Als u in Laarbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laarbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Laarbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laarbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laarbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laarbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laarbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laarbroek. Uitzonderingen in Laarbroek;
 • Als uw werkgever in Laarbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laarbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laarbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laarbroek niet geschikt voor uw werk in Laarbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Laarbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laarbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laarbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laarbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laarbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Laarbroek u eveneens wel ontslaan.