Ontslag 't laar

Uw werkgever in 't laar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't laar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't laar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't laar. Uw werkgever in 't laar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't laar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't laar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't laar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't laar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't laar of met bevallingsverlof bent in 't laar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't laar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't laar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't laar
 • Als u in 't laar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't laar wilt opnemen;
 • Omdat u in 't laar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't laar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't laar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't laar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't laar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't laar. Uitzonderingen in 't laar;
 • Als uw werkgever in 't laar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't laar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't laar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't laar niet geschikt voor uw werk in 't laar of
 • u functioneert niet voldoende in 't laar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't laar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't laar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't laar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't laar verblijft, dan mag uw werkgever in 't laar u eveneens wel ontslaan.