Ontslag Laagstraat

Uw werkgever in Laagstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laagstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laagstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laagstraat. Uw werkgever in Laagstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laagstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laagstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laagstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laagstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laagstraat of met bevallingsverlof bent in Laagstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laagstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laagstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laagstraat
 • Als u in Laagstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laagstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Laagstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laagstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laagstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laagstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laagstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laagstraat. Uitzonderingen in Laagstraat;
 • Als uw werkgever in Laagstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laagstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laagstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laagstraat niet geschikt voor uw werk in Laagstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Laagstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laagstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laagstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laagstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laagstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Laagstraat u eveneens wel ontslaan.