Ontslag Laagriebroek

Uw werkgever in Laagriebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laagriebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laagriebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laagriebroek. Uw werkgever in Laagriebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laagriebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laagriebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laagriebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laagriebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laagriebroek of met bevallingsverlof bent in Laagriebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laagriebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laagriebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laagriebroek
 • Als u in Laagriebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laagriebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Laagriebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laagriebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laagriebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laagriebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laagriebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laagriebroek. Uitzonderingen in Laagriebroek;
 • Als uw werkgever in Laagriebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laagriebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laagriebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laagriebroek niet geschikt voor uw werk in Laagriebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Laagriebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laagriebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laagriebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laagriebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laagriebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Laagriebroek u eveneens wel ontslaan.