Ontslag Laagnieuwkoop

Uw werkgever in Laagnieuwkoop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laagnieuwkoop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laagnieuwkoop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laagnieuwkoop. Uw werkgever in Laagnieuwkoop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laagnieuwkoop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laagnieuwkoop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laagnieuwkoop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laagnieuwkoop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laagnieuwkoop of met bevallingsverlof bent in Laagnieuwkoop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laagnieuwkoop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laagnieuwkoop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laagnieuwkoop
 • Als u in Laagnieuwkoop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laagnieuwkoop wilt opnemen;
 • Omdat u in Laagnieuwkoop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laagnieuwkoop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laagnieuwkoop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laagnieuwkoop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laagnieuwkoop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laagnieuwkoop. Uitzonderingen in Laagnieuwkoop;
 • Als uw werkgever in Laagnieuwkoop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laagnieuwkoop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laagnieuwkoop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laagnieuwkoop niet geschikt voor uw werk in Laagnieuwkoop of
 • u functioneert niet voldoende in Laagnieuwkoop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laagnieuwkoop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laagnieuwkoop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laagnieuwkoop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laagnieuwkoop verblijft, dan mag uw werkgever in Laagnieuwkoop u eveneens wel ontslaan.