Ontslag Laagheide

Uw werkgever in Laagheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laagheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laagheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laagheide. Uw werkgever in Laagheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laagheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laagheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laagheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laagheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laagheide of met bevallingsverlof bent in Laagheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laagheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laagheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laagheide
 • Als u in Laagheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laagheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Laagheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laagheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laagheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laagheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laagheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laagheide. Uitzonderingen in Laagheide;
 • Als uw werkgever in Laagheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laagheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laagheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laagheide niet geschikt voor uw werk in Laagheide of
 • u functioneert niet voldoende in Laagheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laagheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laagheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laagheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laagheide verblijft, dan mag uw werkgever in Laagheide u eveneens wel ontslaan.