Ontslag Laaghalerveen

Uw werkgever in Laaghalerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laaghalerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laaghalerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laaghalerveen. Uw werkgever in Laaghalerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laaghalerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laaghalerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laaghalerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laaghalerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laaghalerveen of met bevallingsverlof bent in Laaghalerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laaghalerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laaghalerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laaghalerveen
 • Als u in Laaghalerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laaghalerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Laaghalerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laaghalerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laaghalerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laaghalerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laaghalerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laaghalerveen. Uitzonderingen in Laaghalerveen;
 • Als uw werkgever in Laaghalerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laaghalerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laaghalerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laaghalerveen niet geschikt voor uw werk in Laaghalerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Laaghalerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laaghalerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laaghalerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laaghalerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laaghalerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Laaghalerveen u eveneens wel ontslaan.