Ontslag Laaghalen

Uw werkgever in Laaghalen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laaghalen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laaghalen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laaghalen. Uw werkgever in Laaghalen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laaghalen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laaghalen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laaghalen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laaghalen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laaghalen of met bevallingsverlof bent in Laaghalen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laaghalen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laaghalen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laaghalen
 • Als u in Laaghalen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laaghalen wilt opnemen;
 • Omdat u in Laaghalen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laaghalen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laaghalen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laaghalen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laaghalen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laaghalen. Uitzonderingen in Laaghalen;
 • Als uw werkgever in Laaghalen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laaghalen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laaghalen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laaghalen niet geschikt voor uw werk in Laaghalen of
 • u functioneert niet voldoende in Laaghalen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laaghalen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laaghalen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laaghalen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laaghalen verblijft, dan mag uw werkgever in Laaghalen u eveneens wel ontslaan.