Ontslag Laageind

Uw werkgever in Laageind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laageind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laageind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laageind. Uw werkgever in Laageind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laageind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laageind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laageind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laageind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laageind of met bevallingsverlof bent in Laageind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laageind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laageind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laageind
 • Als u in Laageind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laageind wilt opnemen;
 • Omdat u in Laageind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laageind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laageind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laageind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laageind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laageind. Uitzonderingen in Laageind;
 • Als uw werkgever in Laageind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laageind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laageind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laageind niet geschikt voor uw werk in Laageind of
 • u functioneert niet voldoende in Laageind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laageind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laageind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laageind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laageind verblijft, dan mag uw werkgever in Laageind u eveneens wel ontslaan.