Ontslag Laagduurswoude /leech-duerswâld

Uw werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laagduurswoude /leech-duerswâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laagduurswoude /leech-duerswâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laagduurswoude /leech-duerswâld. Uw werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laagduurswoude /leech-duerswâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laagduurswoude /leech-duerswâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laagduurswoude /leech-duerswâld of met bevallingsverlof bent in Laagduurswoude /leech-duerswâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laagduurswoude /leech-duerswâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laagduurswoude /leech-duerswâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laagduurswoude /leech-duerswâld
 • Als u in Laagduurswoude /leech-duerswâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laagduurswoude /leech-duerswâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Laagduurswoude /leech-duerswâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laagduurswoude /leech-duerswâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laagduurswoude /leech-duerswâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laagduurswoude /leech-duerswâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laagduurswoude /leech-duerswâld. Uitzonderingen in Laagduurswoude /leech-duerswâld;
 • Als uw werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laagduurswoude /leech-duerswâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld niet geschikt voor uw werk in Laagduurswoude /leech-duerswâld of
 • u functioneert niet voldoende in Laagduurswoude /leech-duerswâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laagduurswoude /leech-duerswâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laagduurswoude /leech-duerswâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laagduurswoude /leech-duerswâld verblijft, dan mag uw werkgever in Laagduurswoude /leech-duerswâld u eveneens wel ontslaan.