Ontslag Laag zuthem

Uw werkgever in Laag zuthem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laag zuthem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laag zuthem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laag zuthem. Uw werkgever in Laag zuthem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laag zuthem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laag zuthem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laag zuthem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laag zuthem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laag zuthem of met bevallingsverlof bent in Laag zuthem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laag zuthem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laag zuthem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laag zuthem
 • Als u in Laag zuthem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laag zuthem wilt opnemen;
 • Omdat u in Laag zuthem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laag zuthem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laag zuthem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laag zuthem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laag zuthem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laag zuthem. Uitzonderingen in Laag zuthem;
 • Als uw werkgever in Laag zuthem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laag zuthem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laag zuthem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laag zuthem niet geschikt voor uw werk in Laag zuthem of
 • u functioneert niet voldoende in Laag zuthem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laag zuthem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laag zuthem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laag zuthem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laag zuthem verblijft, dan mag uw werkgever in Laag zuthem u eveneens wel ontslaan.