Ontslag Laag-soeren

Uw werkgever in Laag-soeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Laag-soeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Laag-soeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Laag-soeren. Uw werkgever in Laag-soeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Laag-soeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Laag-soeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Laag-soeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Laag-soeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Laag-soeren of met bevallingsverlof bent in Laag-soeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Laag-soeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Laag-soeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Laag-soeren
 • Als u in Laag-soeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Laag-soeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Laag-soeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Laag-soeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Laag-soeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Laag-soeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Laag-soeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Laag-soeren. Uitzonderingen in Laag-soeren;
 • Als uw werkgever in Laag-soeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Laag-soeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Laag-soeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Laag-soeren niet geschikt voor uw werk in Laag-soeren of
 • u functioneert niet voldoende in Laag-soeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Laag-soeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Laag-soeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Laag-soeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Laag-soeren verblijft, dan mag uw werkgever in Laag-soeren u eveneens wel ontslaan.