Ontslag L'air pur

Uw werkgever in L'air pur mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in L'air pur zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht L'air pur

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in L'air pur. Uw werkgever in L'air pur mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in L'air pur arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in L'air pur niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in L'air pur te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in L'air pur u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in L'air pur of met bevallingsverlof bent in L'air pur.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in L'air pur kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in L'air pur die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in L'air pur
 • Als u in L'air pur lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in L'air pur wilt opnemen;
 • Omdat u in L'air pur lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in L'air pur lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in L'air pur wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in L'air pur op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag L'air pur

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in L'air pur. Uitzonderingen in L'air pur;
 • Als uw werkgever in L'air pur bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in L'air pur aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in L'air pur gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in L'air pur niet geschikt voor uw werk in L'air pur of
 • u functioneert niet voldoende in L'air pur.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in L'air pur

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in L'air pur niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in L'air pur of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in L'air pur verblijft, dan mag uw werkgever in L'air pur u eveneens wel ontslaan.