Ontslag Kwintsheul

Uw werkgever in Kwintsheul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kwintsheul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kwintsheul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kwintsheul. Uw werkgever in Kwintsheul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kwintsheul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kwintsheul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kwintsheul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kwintsheul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kwintsheul of met bevallingsverlof bent in Kwintsheul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kwintsheul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kwintsheul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kwintsheul
 • Als u in Kwintsheul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kwintsheul wilt opnemen;
 • Omdat u in Kwintsheul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kwintsheul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kwintsheul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kwintsheul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kwintsheul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kwintsheul. Uitzonderingen in Kwintsheul;
 • Als uw werkgever in Kwintsheul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kwintsheul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kwintsheul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kwintsheul niet geschikt voor uw werk in Kwintsheul of
 • u functioneert niet voldoende in Kwintsheul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kwintsheul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kwintsheul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kwintsheul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kwintsheul verblijft, dan mag uw werkgever in Kwintsheul u eveneens wel ontslaan.