Ontslag Kwartier

Uw werkgever in Kwartier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kwartier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kwartier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kwartier. Uw werkgever in Kwartier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kwartier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kwartier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kwartier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kwartier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kwartier of met bevallingsverlof bent in Kwartier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kwartier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kwartier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kwartier
 • Als u in Kwartier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kwartier wilt opnemen;
 • Omdat u in Kwartier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kwartier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kwartier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kwartier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kwartier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kwartier. Uitzonderingen in Kwartier;
 • Als uw werkgever in Kwartier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kwartier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kwartier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kwartier niet geschikt voor uw werk in Kwartier of
 • u functioneert niet voldoende in Kwartier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kwartier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kwartier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kwartier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kwartier verblijft, dan mag uw werkgever in Kwartier u eveneens wel ontslaan.